Home

  

Welkom bij CierCon, Ontwikkelaar voor Nieuw Ondernemen.

Nieuw Ondernemen is het voortdurend bewust omgaan met kiezen hoe te handelen in huidige en toekomstige omstandigheden, in situaties waarin ook anderen datzelfde doen.  Het verbinden van mensen door van elkaar te weten wat persoonlijke energie opwekt leidt tot het best haalbare zakelijke resultaat en werkplezier.


CierCon zorgt voor het verbeteren van prestaties door het verbinden van  zakelijke of persoonlijke doelstellingen aan acties waar mensen energie aan ontlenen.

CierCon coacht ondernemers, directies, managers en medewerkers in (semi-)publieke en private ondernemingen op basis van veelzijdige eigen ervaringen.

Toepassingen onder meer bij fusies, samenwerkingen, bedrijfsoverdracht, (her-) inrichting van bestuur en toezicht,  kwaliteitsprocessen en tevredenheidsonderzoeken.

Specialismen:

- coaching bij het leiding geven en ondernemen in industriele, wetenschappelijke en bestuurlijke organisaties

            het verkrijgen en behouden van een goede balans met privé situaties en persoonlijke ontwikkeling

- generatiemanagement en -coaching :

           verbinden van verschillende generaties in de werkomgeving  door gebruik te maken van de gezamenlijke kracht

- kwaliteitsprocessen ontwikkelen, implementeren en borgen

          op een praktische manier, ook in snel veranderende persoonlijke en werkomstandigheden